Logotype for Focus NordicLogotype for Focus Nordic

Obchodné podmienky

Ceny

Uvedené ceny sú čisté (NET) ceny. Vyhradzujeme si právo na okamžité zmeny cien spôsobené okolnosťami mimo našu kontrolu, ako napríklad zmeny cien našich dodávateľov, zmeny kurzov a pod.

Platobné podmienky Po schválení našim finančným oddelením bude zákazníkom ponúknutá splatnosť a kreditný limit. Pri platbách po termíne splatnosti budeme účtovať úroky vo výške uvedenej na faktúre.

Preprava a dodanie Pri objednávkach nad 400 EUR je doprava našou štandardnou prepravnou metódou zadarmo. U objednávok pod 400 EUR bude účtovaný poplatok za dopravu 10 EUR. Ceny u expresných alebo sobotňajších dodávok budú účtované podľa skutočných nákladov. To platí aj pre dodávky tovaru, ktorý je obzvlášť objemný alebo ťažký. Všetky dodávky dodatočne odbavovaných objednávok (backorder) sú doručované zadarmo.

Reklamácie a vrátenie tovaru Vrátený tovar bude prijatý len v prípade, ak vrátenie bolo dopredu dohodnuté so zamestnancom Focus Nordic AB (schválená žiadosť o vratku). V týchto prípadoch musí kupujúci zásielku viditeľne označiť číslom, ktoré dostal od predávajúceho. Pri nesplnení tejto podmienky tovar nebude prijatý a bude vrátený odosielateľovi. Zásielky doručené bez úhrady poštovného budú vrátené odosielateľovi. Pre hladký priebeh reklamácií nesprávnych a nekompletných dodávok musia byť tieto podané do ôsmich dní a musia byť sprevádzané kópiou faktúry a nami poskytnutým číslom vratky.

Záruka výmeny Záruka výmeny je aplikovateľná pri tovare s hodnotou do 20 EUR. Podmienkou pre schválenie výmeny je inšpekcia tovaru pri jeho prijatí a potvrdenie existencie závady. Tovar na výmenu alebo dobropis k nám môže byť zasielaný napríklad na mesačnej báze a spolu s tovarom je potrebné zaslať aj dôkaz o nákupe a popis závady. Tovar musí byť v originálnom balení. Pokiaľ zákazník originálne balenie už nemá, poskytnite zákazníkovi náhradný tovar taktiež bez balenia a balenie z nového produktu použite pre správne zabalenie vráteného produktu.

Poškodenie Všetky poškodenia musí byť hlásené priamo prepravcovi. Je nutné odložiť obal poškodeného tovaru pre prípadné neskoršie preskúmanie poškodenia.

Chyby / zmeny cien / výpredaje Vyhradzujeme sa voči možným chybám v tlači / zmenám cien / výpredajom, ktoré sa môžu objaviť napriek nášmu kontinuálnemu snaženiu o aktuálnosť našich stránok.