Logotype for Focus NordicLogotype for Focus Nordic

Vrátenie a výmena tovaru

Vrátenie tovaru

Aby sme mohli spracovať prípady RMA, je nutné aby mali priradené RMA číslo. O toto číslo je možné zažiadať vyplnením nižšie uvedených dokumentov podľa nasledujúcich pokynov. Dôležité! Vratky, servisné prípady a opravy, ktoré k nám budú zaslané bez platného čísla RMA, budú vrátené odosielateľovi.

Vrátenie tovaru POZNÁMKA! Tento postup nepoužívajte pri vadných produktoch, v týchto prípadoch postupujte podľa pokynov uvedených v sekcii venovanej servisným otázkam a opravám.

  1. Stiahnite tento excelovský súbor, vyplňte požadované informácie a zašlite ho na našu adresu info@focusnordic.sk
  2. Následne od nás obdržíte inštrukcie s postupom a ďalšie informácie.

Servis a oprava tovaru

POZNÁMKA! Tento dokument používajte len v prípade servisných záležitostí.

  1. Stiahnite tento dokument, vyplňte v ňom požadované informácie a pošlite nám ho na info@focusnordic.sk
  2. Následne od nás obdržíte inštrukcie s postupom a ďalšie informácie.