Naša podniková kultúra- teraz a v budúcnosti

Fotografie: Kasper M de Thurah

Podniková kultúra spoločnosti Focus Nordic je z veľkej časti ovplyvnená škandinávskymi hodnotami. Keďže momentálne pôsobíme aktívne v 15 európskych krajinách, je pre nás dôležité byť otvorení novým podnetom a nápadom zatiaľ čo si zachováme hodnoty, ktoré majú význam pre našu spoločnosť a našich zamestnancov.

Všetci zamestnanci a všetky krajiny v rámci Focus Nordic poskytujú hodnotné vlastnosti a zručnosti, ktoré musíme prijať a využiť. Je tiež dôležité, aby všetci zamestnanci prijali podnikovú kultúru spoločnosti Focus Nordic, zdieľali spoločné hodnoty a konali v súlade s víziou Focus Nordic.

Naše kľúčové hodnoty


Photo: Marcin Ciepielewski

Oddaní

Sme oddaní našim značkám, dodávateľom, zákazníkom a priemyslu, ako aj úlohe, ktorú všetci vykonávame. Všetky úlohy sú dôležité a nenahraditeľné. Oddanosť, záujem a jednota sú vyžadované vo všetkých funkciách a na všetkých oddeleniach. Sme jeden tím, ktorému sme všetci oddaní.


Photo: Lena Lee

Profesionálni a priateľskí

Sme profesionálni a priateľskí. Existujeme len pokiaľ to dáva zmysel našim dodávateľom a kým pridávame hodnotu našim zákazníkom.

Ku všetkých zákazníkom, dodávateľom a kolegom sa správame priateľsky, s rešpektom a rovnocenne. Sme sebavedomí a konáme s odhodlaním, ale vždy dbáme na aktívne počúvanie pohnútok a nápadov iných. Chodiť do práce by mala byť zábava.


Photo: Göran Strand

Dostupní

Dôležitosť dostupnosti nie je možné nadhodnotiť. Obchodovať s nami by malo byť pre našich partnerov jednoduché. Zákazníci a dodávatelia môžu kontaktovať kohokoľvek zo spoločnosti Focus Nordic.

Komunikujeme spolu v rámci organizácie a odpovedáme rýchlo. Chováme sa s rovnakým rešpektom voči zákazníkom, dodávateľom aj kolegom.


Photo: Lisa Sihlberg

Zodpovední

Nebojíme sa prevziať zodpovednosť a robiť rozhodnutia. Naša podniková kultúra nie je bezchybná. Robenie chýb je prijateľné a preberáme zodpovednosť za naše chyby, aby sme ich mohli napraviť a vyhnúť sa ich opakovaniu. To z nás robí dôveryhodnú spoločnosť a spoľahlivých jednotlivcov.


Photo: Jonas Borg

Prijímame zmeny

Prijímame, že vždy nastane čas zmien. Požiadavky trhu, zákazníkov a dodávateľov časom zmenia spôsob, akým budeme v budúcnosti pracovať.

Odoberať novinky

Získajte najnovšie informácie o produktoch, inšpiráciu a špeciálne ponuky.